Todolos artigos de: Somos Maioría Vilagarcía de Arousa

ASEMBLEA DO 28 DE SETEMBRO DE 2016

ACTA DE ASEMBLEA DO GRUPO LOCAL DE SOMOS MAIORÍA VILAGARCÍA

Reunidas catro persoas na sede da Asociación Cultural e Deportiva de Vilaxoán o día 28 de setembro de 2016 ás 20:30 horas, en base á seguinte

ORDE DO DÍA

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da asemblea anterior.
2. Preparación da sesión plenaria do xoves 29 de setembro de 2016.
3. Rogos e preguntas.

1· Sen ningunha achega á redacción da acta da sesión anterior, celebrada o día 15 de setembro, apróbase a mesma por parte das tres persoas presentes nese momento na asemblea.

2· Despois dun intercambio de ideas por parte das tres persoas participantes na reunión, á que se sumou unha cuarta ás 21:35 horas, tomáronse os seguintes acordos no tocante ao sentido do noso voto nos distintos puntos da orde do día do pleno ordinario de setembro

  • APROBACIÓN DEFINITIVA DA CONTA XERAL 2015: abstención. Non pretendemos impedir a súa aprobación, pero non queremos que un posible voto positivo se puidese interpretar como un aval de Somos Maioría á xestión económica do goberno local.

  • EXAME DAS ALEGACIÓNS E DAS EMENDAS DO PARTIDO POPULAR Á APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA DE TERRAZAS: a favor da aprobación definitiva da Ordenanza e rexeitamento das alegacións e emendas, xustificando o noso voto no feito de que a proposta de texto foi realizada en base ás achegas de todas as forzas políticas e mesmo dos representantes do sector da hostalería. No pleno farase fincapé ademais no feito de que a instalación de terrazas non debe perder nunca a idea de fondo de que se está ocupando terreo público.

  • APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MOCIÓN DO PSdG-PSOE PARA ESIXIRLLE AO MINISTERIO DE FOMENTO QUE CUMPRA O PROTOCOLO DE POSTA EN VALOR DE 18 CASTROS NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA ENTRE OS QUE ESTÁ O CASTRO ALOBRE: a favor. No pleno incidirase en que Somos Maioría aposta pola defensa do noso patrimonio histórico e cultural e criticarase a actitude do Partido Popular, que en marzo de 2015 asinou este convenio con claro carácter electoralista despois de gastar os fondos europeos destinados a este fin na construción das “Pousadas”.

  • ROGOS E PREGUNTAS PARA REALIZAR NO PLENO DO DÍA 29: ademais dos rogos e preguntas acordados na asemblea do día 15 (Esixirlle á empresa concesionaria do Servizo de Aluguer de Bicicletas que nas súas máquinas expendedoras de tarxetas empreguen a lingua galega; esixirlle ao Concello que presione ante Patrimonio para que se restaure e se volva colocar o Cruceiro da Igrexa do Carril e preguntar pola lista de espera, os criterios para a escolla de artistas para as exposicións da Sala Rivas Briones e a ampliación de exposicións cuxo período xa estaba rematado), acordouse preguntar tamén se o Concello ten previsto realizar algún acto de homenaxe ao poeta vilagarcián Manuel Blanco Mariño no seu aniversario, como fixo o pasado ano 2015, e volver incidir na reparación inmediata da marquesiña da parada do autobús na Avenida de Cambados, situada á altura da entrada ás Pistas.

3· Realizáronse dúas preguntas e un rogo:

PREGUNTA: O Concello xa puxo en marcha a bolsa de axuda a estudantes tras a aprobación da nosa moción?

As bolsas de axuda están en funcionamento.

PREGUNTA: O Concello procedeu ao repoboamento arbóreo igualmente aprobado tras unha moción nosa?

De momento non se ten constancia de que tal acordo se levase aos feitos, pero o noso concelleiro vai averiguar no Concello en que situación se atopan actualmente as zonas referidas na nosa moción.

ROGO: Que o noso concelleiro suba ao blog de Somos Maioría Vilagarcía unha copia da súa declaración de bens asinada no momento de asumir a súa acta de Concelleiro.

Vaise solicitar unha copia na Secretaría Xeral do Concello para subila á web á maior brevidade posible.

Sen máis asuntos que tratar, pechouse a asemblea ás 22:25 horas.

En Vilagarcía de Arousa, a 28 de setembro de 2016.

ASEMBLEA DO 15 DE SETEMBRO DE 2016

 

ACTA DE ASEMBLEA DO GRUPO LOCAL DE SOMOS MAIORÍA VILAGARCÍA

Reunidas seis persoas na sede da Asociación Cultural e Deportiva de Vilaxoán o día 15 de setembro de 2016 ás 20:30 horas, debateuse sobre as medidas que debemos tomar para encamiñar o traballo municipal ao remate do verán.

Despois dun intercambio de ideas por parte de todas as persoas participantes na reunión, tomáronse os seguintes acordos no tocante á presentación de mocións e de intervencións na quenda de Rogos e Preguntas da vindeira sesión plenaria do día 29 de setembro:

MOCIÓNS:

1· Comezar a preparar unha moción para que a contratación dos distintos seguros do Concello (locais municipais, vehículos da Policía Local, seguros de responsabilidade para distintos actos multitudinarios, etc.) se realice mediante concurso público e non se siga prorrogando indefinidamente como se vén facendo ata agora a súa contratación cunha empresa determinada.

2· Preparar igualmente unha moción para que se renove a páxina web municipal que na actualidade presenta erros graves, como é o número de teléfono da Área de Igualdade, así como a continuidade de campañas como “Caca, Culo, Please”.

ROGOS E PREGUNTAS:

1· Esixirlle á empresa concesionaria do Servizo de Aluguer de Bicicletas que nas súas máquinas expendedoras de tarxetas empreguen a lingua galega, pois só funcionan en castelán e en inglés.

2· Esixirlle ao Concello que presione ante Patrimonio para que se restaure e se volva colocar o Cruceiro da Igrexa do Carril.

3· Preguntar pola lista de espera para as exposicións da Sala Rivas Briones.

OUTROS ACORDOS:

Do mesmo xeito, tomáronse outros acordos ao respecto do labor político da nosa agrupación, como son:

1· Poñerse en contacto cun representante da organización do Festival Revenidas.

2· Poñerse en contacto cun membro da directiva do Cine Clube para intentar realizar as distintas proxeccións que realiza polas distintas parroquias.

3· A adquisición dun teléfono móbil pre-pago para que a cidadanía de Vilagarcía de Arousa poida contactar co noso concelleiro nos momentos nos que este non se atopa na oficina do Concello.

Sen máis asuntos que tratar, pechouse a asemblea ás 21:55 horas.

En Vilagarcía de Arousa, a 15 de setembro de 2016.

Resumo da Xestión V: estado de contas e declaración de bens

Unha vez recibidos os últimos documentos, xa subidos a este mesmo blog, poñemos á vosa disposición o balance das nosas contas, así como a declaración de bens do noso concelleiro desde que comezou a nosa andaina na Corporación Municipal.

Gaspar Antonio González Somoza, en calidade de concelleiro de Somos Maioría Vilagarcía percibiu desde o día 13 de xuño de 2015 ata a actualidade a cantidade bruta de 4.510 €.

Tal e como esixe a lei, para poder asumir a súa acta de concelleiro, tivo que facer unha declaración de bens, que consta unicamente dun turismo en copropiedade matriculado en abril de 2007, valorado nese momento en 3.000€.  Achéganse as imaxes do documento asinado na Secretaría Xeral do Concello de Vilagarcía de Arousa o 8 de xuño de 2015.

declaracion-de-bens-de-electos-1 declaracion-de-bens-de-electos-2 declaracion-de-bens-de-electos-3

Ademais diso, no momento de aceptar o seu cargo, na conta corrente do concelleiro había un saldo positivo de 258,36€. No momento actual, o saldo nesa mesma conta, na que se ingresan as nóminas percibidas en concepto de asistencia a plenos e comisións informativas ademais dos ingresos pola súa actividade profesional no eido artístico, é de 1.078,73€.  Achégase tamén copia do Rexistro de Incompatibilidades de Electos no cal se declara a relación de actividades profesionais que lle proporcionan ingresos económicos, asinada o 8 de xuño de 2015.

rexistro-de-incompatibilidade-de-electos-1 rexistro-de-incompatibilidade-de-electos-2

Polo que respecta á conta corrente do noso grupo municipal, despois das achegas que realiza o Concello de Vilagarcía, o saldo é de 7.170,49€, pendentes de ser empregados no que conveña a nosa Asemblea.

Resumo da Xestión IV: Actos Públicos e Privilexios Rexeitados

Tal e como nos comprometemos no noso Código Ético, a nosa representación rexeita os privilexios dos que poden gozar aquelas persoas que fosen elixidas como representantes públicas. Así, durante todo este período, o noso concelleiro recibiu a invitación a determinados actos e ofrecémosvos a listaxe daqueles aos que acudiu en representación do noso Grupo Municipal ou aqueles aos que rexeitou asistir por diferentes motivos.

ACTOS AOS QUE ASISTIU

  • Comida do Basket Base Club Vilagarcía: asistiu despois do xantar a saudar. Non aceptou o convite á comida.

Romaría das Persoas Maiores 2015 e 2016: asistiu despois do xantar a saudar e participar na entrega de premios dos campionatos e concursos que se celebraron. Non aceptou o convite á comida.

Actos protocolarios da Fundación Lar.

Actos culturais da AA.VV. de Fontecarmoa.

Pregón Festas de San Roque 2015 e 2016.

Recepción no Concello a Gustavo César Veloso como gañador da Volta a Portugal.

Festas de San Miguel da Torre: asistiu a título particular a unha verbena. Rexeitou participar nos actos relixiosos.

Acto homenaxe a Manuel Blanco Mariño.

Arousa Fútbol 7: asistiu á fase final do campionato e participou na entrega de trofeos. Rexeitado o convite, pagou na billeteira a súa entrada.

Inauguración da exposición “Petografías” no Salón García.

Homenaxe  aos tres aviadores falecidos no monte xiabre o 8 de setembro de 2016: ademais de ser o noso o grupo que presentou a moción para esta homenaxe, o noso concelleiro asistiu como membro da Corporación Municipal aos actos ao pé do monumento e á inauguración da exposición fotográfica e á presentación do documental sobre o accidente. Rexeitou o convite ao pincho posterior na Casa da Cultura de Guillán.

INVITACIÓNS A ACTOS DE CARÁCTER RELIXIOSO REXEITADAS

Somos Maioría Vilagarcía é unha formación aconfesional e polo tanto, calquera persoa que a represente non vai asistir a ningún acto relixioso en representación do Grupo Político. Se ben pode facelo a título particular, o noso concelleiro rexeitou todas as invitacións a actos relixiosos que recibiu:

San Antonio de Renza.

Santísimo Sacramento da Aldea de Arriba de Cea.

Asociación Cultural de San Antonio de Cea.

Confraría de Vilaxoán.

Confraría do Carril.

San Roque de Bamio.

Santa Plácida de Rubiáns.

San Miguel de Trabanca Badiña.

San Miguel da Torre.

Virxe do Rosario de Vilaxoán.

Asociación de Mulleres Rurais A Canteira da Laxe.

San Xosé da Aldea de Arriba de Cea.

Nosa Señora de Cea.

Confraría Santísimo Sacramento da Parroquia de Santa Baia.

San Antonio do Carril.

San Xoán de Bamio.

Asociación do Apostolado da Oración da Parroquia de Santa Baia.

Do mesmo xeito, o noso representante rexeitou as entradas que lle reservaron na súa calidade de Concelleiro e só acudiu a algunha delas a título particular e despois de pagar a súa entrada. A listaxe de reservas e entradas rexeitadas é a que segue:

Basket Base Club.

Arosa S.C.

Monólogo “Unhas Risas con Isi”.

Festival As Revenidas 2015 e 2016.

Torneo Encesta Rías.

Coral de Sobradelo.

Festival Folclórico Xeada 2015 e 2016.

Concertos Coro Liceo Casino.

Coral Rosalía de Castro.

Payasolandia.

150 aniversario da Banda Municipal de Música.

Concerto Los Secretos.

Concerto Homenaxe a Margarita Guerra.

Monólogo Quique San Francisco.

Concerto Panorama Kids.

Concerto Canta Juegos.

Actuación “Vaia Banda” da Banda Municipal de Música.

Monólogo Quico Cadaval.

Representación “Carrapuchiña Vermella”.

Concerto de Fin de Ano da Banda Municipal de Música.

Actuación “Un Ramón de Mandarinas”.

Actuación “Os Sete Magníficos máis un Concerto Máxico”.

Representación “Espinete no existe”.

Gala AFASAL.

Representación “Perplexo”.

• Representación “Amigos ata a Morte”.

Concerto Coro do Liceo Casino de Vilagarcía.

Presentación do disco “Mar de Fóra”.

Actuación Ópera “La Scala di Seta”.

XXI Vilagarcía Basket Cup.

Reperesentación “Menú de Noite”.

Representación “Palabras Malditas”.

Actuación The New Raemon.

V Mostra Musical do Eixo Atlántico.

Representación “Os Amores de Jack O Fatalista”.

Actuación María do Ceo.

Representación “O Lobo e a Lúa”.

Concerto Sociedade Filarmónica de Vilagarcía.

Monólogo de Agustín Jiménez.

Monólogo de David Guapo.

Remonte Río Ulla.

Concerto da Orquestra de Cámara Galega.

Representación “A Filla de Woody Allen”.

En canto a outros actos aos que foi convidado e que non supoñía a aceptación de ningún privilexio (entradas ou reservas gratuítas), o noso concelleiro recibiu as seguintes invitacións pero xustificou a súa ausencia por non poder asistir. Foron as seguintes:

Izado das Bandeiras Azuis nas praias de Bamio e Vilaxoán.

Inauguración exposición de Cristina Sierra-Villegas.

Inauguración remodelación da Praza de España.

Inauguración exposición de Marisa Redondo.

Inauguración exposición “Relatos Cruzados”.

XXII Carreira Nocturna Concello de Vilagarcía.

Mostra de Embarcacións Tradicionais de Vilaxoán.

Inauguración exposición de Kike Ortega.

Descubrimento Placa Conmemorativa Cemiterio Municipal.

Actos Solidariedade co Pobo Saharaui en Pontevedra.

Descubrimento Placa Homenaxe AMUPARNA no Carril.

Actos da A.C. O Gato Negro do Carril.

Festival Benénfico “O Noso Lar”.

1º Foro de Dinamización da Xuventude de Vilagarcía.

Presentación Club de Triatlón Vilagarcía.

Inauguración exposición de Paz Antón.

Xornada Normalización Lingüística da Deputación Provincial.

Gala AFASAL.

Inauguración exposición de Lino Silva.

Inauguración exposición de Milagros Morán.

Descubrimento placa Praza II República.

Lectura do Quixote no IES Armando Cotarelo Valledor. Presentación Torneo Arousa Fútbol 7.

Seminario “Cidades amigas d@s nen@s” en Granada.

Xornadas da Memoria.

Actos Día das Letras Galegas na A.C. O Gato Negro.

Comida coas traballadoras e traballadores do Concello.

Festival da A.C. Nós de Sobradelo.

Imposición de Encomendas e Medallas á Policía Local.

II Festival das Cantareiras Bulideiras.

XXVI Festa Local do Deporte.

Inauguración exposición de Moncho Pazos.

Sardiñada Popular de Zona Aberta.

Inauguración exposición “Tecnorevolución”.

Presentación Escola Municipal de Remo.

Inauguración placa homenaxe a Mari Paz Vilas.

Inauguración exposición alumnado da Escola de Arte do Liceo Casino.

Inauguración da exposición de novos valores na Facultade de Belas Artes de Pontevedra.

Desfile do Traxe Rexional Galego do TDAH Salnés.

Visita guiada á exposición “De Castelao ao Mañá: Unha Ollada ao Cómic Galego”.