Arquivo da categoría: Actas das Asembleas

A CIDADANÍA DECIDE

Di a canción que o “povo é quem mais ordena” e en Somos Maioría entendemos que así debe ser. Polo tanto, temos o convencemento de que ten que ser a maioría social deste país a que decida. Por iso mesmo, o pasado domingo 7 de setembro reunímonos en Compostela asinantes de Somos Maioría provenientes da maioría das comarcas do País.

Tal e como estaba previsto, o encontro serviu para intercambiar opinións e experiencias do que ata o de agora se leva feito e da boa acollida que está a ter o manifesto nas redes sociais.

Persoas de distintos concellos tamén informaron da marcha de iniciativas de candidaturas de unidade cidadá que se están a desenvolver e da ilusión que espertan na cidadanía.

Na orde práctica, todas as persoas alí presentes concordamos en:

  1. Facer un chamamento ás persoas asinantes de cada municipio a que promovan iniciativas locais de candidaturas unitarias acordes cos principios do manifesto Somos Maioría.
  2. Dar apoio loxístico dende a web para votacións telemáticas nas localidades.
  3. Propoñerlle á totalidade das e dos asinantes para que decidan en referendo telemático, que Somos Maioría
    a) Faga un chamado á cidadanía e aos partidos que concordan cos principios do manifesto, – defensa da maioría social,  radicalidade democrática e participación directa, e rematar coa corrupción e o espolio do País – para que a cidadanía participe e os partidos animen á participación das persoas afiliadas aos mesmos.  b) Acorde propoñer a confluencia con iniciativas análogas que xurdiron en diversas localidades sempre que cumpran cos principios de transparencia, horizontalidade, radicalidade democrática e apertura que inspiraran o manifesto Somos Maioría.

Vilagarcía de Arousa, setembro 2014