ESTADO DE CONTAS DO GRUPO MUNICIPAL E NÓMINAS DO CONCELLEIRO

06.VI.2019

Unha vez máis, achegámosvos os documentos correspondentes ás achegas que o Concello de Vilagarcía de Arousa lle realiza mensualmente ao noso Grupo Político Municipal para gastos de mantemento, así como as nóminas que o noso concelleiro percibe en concepto de dietas pola súa participación nas sesións plenarias e nas comisións informativas.

Por razóns que non coñecemos, recibimos a achega correspondente ao mes de marzo pero non a de febreiro, pero como a intención segue sendo devolver ata o último céntimo unha vez pechado o presente mandato, imos proceder á devolución dos 1.200 € existentes a día de hoxe na nosa conta e pechar a mesma.

Polo que respecta ás nóminas do concelleiro de Somos Maioría, Gaspar Somoza, achéganse as dúas últimas, correspondentes aos meses de abril e maio.

Está  a piques de rematar este mandato 2015-2019, e con el o exercicio político de Somos Maioría no Concello de Vilagarcía de Arousa. Para iso, o vindeiro mércores 12 de xuño vai ter lugar un pleno extraordinario no que se procederá á aprobación da última acta do pleno ordinario de maio, polo que aínda se vai achegar a última nómina do noso concelleiro, o único de toda a Corporación Municipal que foi completamente transparente e que fixo públicas durante todo este mandato as súas nóminas.

XUSTIFICANTES ANTERIORES

15.IV.2019

Coma cada mes, achéganse os datos económicos da nómina percibida polo noso concelleiro en concepto de dietas por asistencia a plenos e comisións informativas, correspondente nesta ocasión ao mes de marzo pasado.

Así mesmo, achégase tamén o xustificante da transferencia mensual de 600€ que realiza o Concello de Vilagarcía de Arousa para gastos de mantemento do Grupo Político Municipal. Tras a devolución realizada o mes pasado, agora mesmo a nosa conta bancaria presenta un saldo positivo por eses mesmos 600€. Como xa se adiantou, ao peche do presente mandato 2015-2019 realizarase unha nova devolución para pechar a conta bancaria e reintegrarlle á cidadanía de Vilagarcía de Arousa un diñeiro que percibimos como grupo político e co que non estamos de acordo.

11.III.2019

Recibidos os xustificantes da nómina percibida polo noso oncelleiro en concepto de dietas por asistencia a plenos e comisións informativas, achégansevos coma cada mes para que poidades comprobar que Somos Maioría, cando fala de transparencia, faino facendo públicos os números do Grupo Político Municipal e do diñeiro que percibe o seu concelleiro.

Nesta ocasión, achégasevos a nómina de febreiro:

Igualmente, como facemos cada mes, subimos a esta páxina o xustificante da achega que o Concello de Vilagarcía de Arousa lle fai ao noso Grupo Político Municipal, que nesta ocasión corresponde ao mes de decembro de 2018.

Con esta achega mensual de 600€ damos por pechado o curso económico 2018, polo que, como levamos facendo desde o comezo do mandato, imos facer unha doazón ao Concello porque entendemos que dita cantidade de diñeiro é desorbitada e segue sendo a nosa vontade que ese diñeiro lle sexa reintegrado a quen o paga cos seus impostos, é dicir, a cidadanía de Vilagarcía de Arousa. Polo tanto, axiña se vai realizar a doazón anual ao Concello.

A día de hoxe, a nosa conta bancaria presenta un saldo positivo de 7.023,00€.

 

05.II.2019

Unha vez recibidos os xustificantes pertinentes, como é costume, publícanse nesta páxina as nóminas das percepcións que recibe o noso concelleiro pola súa asistencia a plenos e comisións informativas. Nesta ocasión as nóminas correspóndense cos meses de decembro de 2018 e de xaneiro de 2019.

Do mesmo xeito, achéganse os xustificantes das dúas últimas achegas percibidas polo Grupo Político Municipal de Somos Maioría (PDDdG) en concepto de gastos de mantemento e que, como xa sabedes, ascenden a 600 € mensuais. Con estas dúas últimas achegas, que se corresponden cos meses de outubro e de novembro de 2018, o saldo actualmente na nosa conta é de 6.423,00€.

20.XII.2018

   Unha vez máis, achéganse os datos polo miúdo da nómina percibida polo noso representante pola súa asistencia a plenos e comisións informativas. Desta volta, a correspondente ao mes de novembro. Igualmente, achégase o documento xustificativo da achega que lle realiza o Concello de Vilagarcía de Arousa ao noso Grupo Político Municipal, que na conta bancaria actualmente presenta un saldo positivo de 4.663,20€.

19.XI.2018

     Coma cada mes, aquí vos deixamos os datos económicos dos ingresos que percibe o noso concelleiro en concepto de dietas por asistencia a plenos e comisións informativas.  Neste caso, a nómina corresponde ao mes de outubro:

Volvemos deixar tamén para a vosa información o documento do ingreso que o Concello de Vilagarcía realiza na nosa conta bancaria para os gastos de mantemento do noso Grupo Político Municipal. A día de hoxe, dita conta ofrece un balance positivo de 4.663,20 €, tras a achega do Concello correspondente ao mes de agosto -última polo de agora-, aínda que xa foi subida con anterioride.

 

NÓMINAS E ACHEGAS ANTERIORES

Con algo de atraso esta vez, pero velaquí tedes toda a información económica sobre as achegas municipais que recibe o noso Grupo Político por parte do Concello de Vilagarcía, así como as nóminas que percibe o noso concelleiro en concepto de dietas pola súa asistencia a plenos e comisións informativas.

No tocante ás achegas do Concello ao noso Grupo Político Municipal, (meses de xuño, xullo e agosto) co ingreso das mesmas, a conta bancaria ofrece un balance positivo de 4.663,20 €.

Un mes máis, achéganse as copias correspondentes á nómina que percibiu o noso concelleiro polas dietas que recibe por asistir aos plenos e ás comisións informativas (mes de xullo de 2018) e o documento xustificativo da achega que realiza o Concello de Vilagarcía de Arousa para gastos de mantemento do noso Grupo Político Municipal (maio 2018). Con esta nova achega de 600€, a conta ofrece un balance positivo de 2.863,20€.

Como é costume, achéganse copias das nóminas do noso Concelleiro, en concepto das dietas que percibe pola súa asistencia a plenos e comisións informativas, así como o documento xustificativo da achega mensual do Concello de Vilagarcía de Arousa ao Grupo Político Municipal de Somos Maioría (PDDdG). As nóminas corresponden ás dos meses de maio e de xuño, que por erro non se recibiron con anterioridade.

 

Do mesmo xeito, achéganse os documentos xustificativos do ingreso na nosa conta por parte do Concello de Vilagarcía de Arousa das achegas mensuais para gastos de mantemento, correspondentes aos meses de marzo e de abril deste presente ano.

A día de hoxe, a conta bancaria presenta un saldo positivo de 2.365,20€

DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS ANTERIORES

Un mes máis, achegámovos copia da nómina do noso Concelleiro, en concepto das dietas percibidas por asistencia a plenos e comisións informativas, así como o documento xustificativo da achega mensual do Concello de Vilagarcía de Arousa ao noso Grupo Político Municipal para gastos de mantemento do mesmo. O saldo actual na conta bancaria ascende a 1.200€.

 

Como é costume, achégase copia da nómina percibida por Gaspar Somoza, Concelleiro de Somos Maioría, en concepto de dietas por asistencia a plenos e comisións informativas, neste caso correspondente ao mes de marzo.

Ademais, deixámosvos aquí tamén a copia do documento xustificativo do ingreso por parte do Concello de Vilagarcía dos 600€ mensuais que o noso grupo municipal percibe para gastos de mantemento correspondentes ao mes de xaneiro do presente ano.

O saldo actual na conta bancaria ascende a 600€, despois da doazón para aumentar as partidas de emerxencia da Concellería de Servizos Sociais que fixemos o mes pasado e coa que se lle devolveron ao Concello os cartos percibidos durante todo o ano anterior.

Coma sempre, deixámosvos aquí a copia da nómina percibida polo noso concelleiro en concepto de dietas por asistencia a plenos e comisións informativas correspondente ao mes de febreiro de 2018. Do mesmo xeito, subimos tamén o xustificante do ingreso que nos fai o Concello de Vilagarcía de Arousa para gastos de mantemento do noso Grupo Político Municipal.

Cómpre destacar que con este último ingreso, correspondente ao mes de decembro de 2017, podemos dar por pechado o exercicio anual, polo que o noso seguinte movemento será realizar unha doazón ao Concello, como xa fixemos o ano pasado, coa cantidade percibida durante todo ese ano, unha vez descontados os gastos de mantemento da conta que puntualmente nos realiza na conta a propia entidade bancaria.

Así, procederemos a reintegrar no Concello, coa condición de que se destine integramente para a Partida de Emerxencias da Concellería de Servizos Sociais, a cantidade de 7.134,20€.

Achéganse, como é costume, a nómina do noso concelleiro (correspondente a xaneiro de 2018) en concepto de dietas por asistencia a plenos e comisións informativas, así como os xustificantes dos ingresos que o Concello de Vilagarcía de Arousa realiza na nosa conta bancaria (meses de outubro e novembro de 2017). Tras estas últimas achegas, o saldo en dita conta ascende a 6.534,20€.

NÓMINAS E ACHEGAS ANTERIORES

Recibidas as dúas últimas nóminas percibidas polo noso concelleiro en concepto de asistencia a plenos e comisións informativas, achegámosvos copia das mesmas, así como do documento xustificativo do último ingreso realizado polo Concello de Vilagarcía de Arousa na conta bancaria do Grupo Municipal, correspondente ao mes de setembro. Despois de dito ingreso e descontados dous cargos feitos pola propia entidade bancaria en concepto de comisión de mantemento (-29.00€) e de administración (-3,00€), a conta presenta un balance positivo de 5.334,20€.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *