ESTADO DE CONTAS DO GRUPO MUNICIPAL E NÓMINA DO CONCELLEIRO 5 DE OUTUBRO DE 2017

Coma cada mes, achegamos as copias dos documentos acreditativos da nómina percibida polo noso concelleiro en concepto de asistencia a plenos e comisións informativas, así como da achega que o Concello realiza para gastos de mantemento do grupo municipal. Neste último caso, con esta achega, a conta presenta un balance positivo de 4.766,20€

 

MESES ANTERIORES

Recibidos os dous documentos acreditativos, achéganse copias da nómina do noso concelleiro en concepto de dietas por asistencia a plenos e comisións informativas (correspondentes ao mes de setembro de 2017) así como o xustificante da última achega do Concello de Vilagarcía de Arousa para gastos de mantemento do Grupo Municipal de Somos Maioría Vilagarcía (PDDdG) do mes de xullo.

 

Recibidos os dous documentos acreditativos, achéganse copias da nómina do noso concelleiro en concepto de dietas por asistencia a plenos e comisións informativas (correspondentes ao mes de agosto de 2017) así como o xustificante da última achega do Concello de Vilagarcía de Arousa para gastos de mantemento do Grupo Municipal de Somos Maioría Vilagarcía (PDDdG) do mes de xuño.

Con esta achega, o saldo na conta bancaria do Grupo Municipal a día 13 de setembro de 2017 ascende a 3.566,20€.

 

 

Unha vez recibido o documento acreditativo da achega do Concello de Vilagarcía de Arousa, subímolo aquí. Correspóndese coa achega para gastos de mantemento do mes de maio.

Como xa se dixo, o saldo actual na conta do Grupo Municipal é de 2.366,20€.

Unha vez máis, achegámosvos copia da última nómina que percibiu o noso concelleiro, que se corresponde coas dietas que recibe por asistir a sesións plenarias e a comisións informativas, neste caso do mes de xullo:

Ademais disto, á espera de recibir o documento acreditativo da achega mensual de 600€ que recibe o noso Grupo Político Municipal, xa vos adiantamos que a día de hoxe o saldo na conta é de 2.366,20€. Dito documento acreditativo desa achega subirase así que se reciba.

Coma cada mes, achegámosvos a copia da última nómina percibida polo noso concelleiro correspondente ás dietas por asistencia ás sesións plenarias correspondentes, así como ás comisións informativas, neste caso do mes de xuño.

Do mesmo xeito, achegamos tamén o documento xustificativo da achega económica que mensualmente recibe o noso Grupo Municipal por parte do Concello de Vilagarcía de Arousa e que desta volta corresponde ao mes de abril. Actualmente, o saldo na nosa conta bancaria ascende a 2.366,20€.

 

 

 

 

 

 

Achégase copia da última nómina percibida polo noso concelleiro en concepto de asistencia a plenos e comisións informativas, correspondente ao mes de maio de 2017.

Do mesmo xeito, achégase tamén o xustificante da última achega realizada polo Concello de Vilagarcía de Arousa ao Grupo Municipal de Somos Maioría Vilagarcía (PDDdG) para gastos de mantemento.

 

 

MARZO 2017

Unha vez realizada a devolución ao en forma de doazón á Concellería de Servizos Sociais, a nosa conta no banco presenta un balance positivo de 600€, despois da última achega ingresada polo Concello de Vilagarcía de Arousa.

Coma sempre, deixámosvos aquí unha copia do xustificante bancario de tal achega, así como da nómina do noso Concelleiro, correspondente ás dietas que recibe por asistencia a plenos e comisións informativas.

Unha vez recibidas as últimas nóminas do noso concelleiro, pendentes de envío por parte do Departamento de Persoal do Concello de Vilagarcía, achegamos copia das mesmas.

Corresponden aos meses de decembro de 2016 e de xaneiro e febreiro de 2017:

Polo que respecta ao estado da conta do Grupo Municipal de Somos Maioría Vilagarcía de Arousa (PDDdG), despois do último ingreso mensual de 600€, o saldo actual é de 10.738,49€.

Ante a imposibilidade legal de facer doazóns a asociacións benéficas, nos próximos días vaise proceder a presentar no Concello un balance das contas, como require o propio Servizo de Intervención Municipal, e no banco unha orde de reintegro, feito que se repetirá de maneira regular durante o resto da lexislatura.

En Somos Maioría Vilagarcía entendemos que os gastos do Grupo Municipal son mínimos, pois contamos cunha oficina na Casa Consistorial que dispón de todo o necesario para o funcionamento do Grupo -ordenador con conexión á Internet e impresora, teléfono fixo e todos os consumibles que proporciona o Concello-, polo que queremos que o diñeiro que imos acumulando na nosa conta volva ás arcas municipais e que as veciñas e os veciños de Vilagarcía de Arousa poidan contar con eses cartos para outras necesidades máis importantes.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *