ACTA DA ASEMBLEA ORDINARIA DO 23 DE NOVEMBRO DE 2016

Unha vez aprobada na seguinte asemblea ordinaria, celebrada o día 1 de marzo, publícase a acta da asemblea anterior, celebrada o 23 de novembro de 2016

ACTA DE ASEMBLEA DO GRUPO LOCAL DE SOMOS MAIORÍA VILAGARCÍA

Reunidas cinco persoas na sede da Asociación Cultural e Deportiva de Vilaxoán o día 23 de novembro de 2016 ás 20:30 horas, en base á seguinte

ORDE DO DÍA

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da asemblea anterior.
2. Preparación da sesión plenaria do xoves 24 de novembro de 2016.
3. Rogos e preguntas.

1· Sen ningunha achega á redacción da acta da sesión anterior, celebrada o día 26 de outubro, apróbase a mesma por parte de todas as persoas asistentes.

2· Despois dun intercambio de ideas por parte de todas as persoas participantes na reunión, tomáronse os seguintes acordos no tocante ao sentido do noso voto nos distintos puntos da orde do día do pleno ordinario de outubro:

 • APROBACIÓN DO REAXUSTE DE ANUALIDADES PARA AS OBRAS DO MERCADO DE ABASTOS: a favor.

 • APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE DE MODIFICACIÓN DE SALDOS INICIAIS: a favor.

 • APROBACIÓN DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO ENTRE ADIF E O CONCELLO DE VILAGARCÍA: a favor.

 • APROBACIÓN DA MOCIÓN DO BNG POLO PROGRAMA APEGO: a favor.

 • APROBACIÓN DA MOCIÓN DO BNG DE APOIO AOS TRABALLADORES DO MAR: a favor.

 • APROBACIÓN DA MOCIÓN DO PP POLO CAMPO DE FAXILDE: a favor.

 • APROBACIÓN DA MOCIÓN DO PP POLA ROTONDA DE ENTRADA AO HOSPITAL DO SALNÉS: en contra. Esixirlle ao Ministerio de Fomento que constrúa a rotonda e que adecente a vía antes de solicitar a súa titularidade por parte do Concello.

 • APROBACIÓN DA MOCIÓN DO PP POLOS PICTOGRAMAS: a favor se aceptan a emenda de corrección para cambiar o termo “discapacidade” por “diversidade funcional” no texto do acordo.

 • APROBACIÓN DA MOCIÓN DE SOMOS MAIORÍA POLO SERVIZO DE PUBLICACIÓNS DO CONCELLO: a favor.

 • ROGOS E PREGUNTAS PARA REALIZAR NO PLENO DO DÍA 24:

  • ROGO sobre a corrección inmediata do número de teléfono da Área de Igualdade na web do Concello de Vilagarcía.

  • PREGUNTA sobre se xa houbo resposta por parte da empresa concesionaria do “Vaibike” para o emprego da lingua galega nas máquinas expendedoras de tarxetas.

  • PREGUNTA por se aseguradora xa contestou sobre o amaño inmediato da marquesiña da parada de autobuses da Avenida de Cambados á altura das Pistas.

  • PREGUNTA por se o Regato do Facho entra nas actuacións que vai realizar Augas de Galicia.

Non habendo rogos nin preguntas, sen máis asuntos que tratar, pechouse a asemblea ás 22:35 horas.

En Vilagarcía de Arousa, a 23 de novembro de 2016.

 

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *