PRIMEIRO ANO DO GRUPO MUNICIPAL DE SOMOS MAIORÍA

SOMOS MAIORIA PDD CO 55X55mm

Cúmprese este 13 de xuño un ano desde que Somos Maioría forma parte da Corporación Municipal de Vilagarcía de Arousa e é o momento de facer balance do mesmo, polo que se ofrece nesta entrada, en cumprimento do noso Código Ético, a publicación das nóminas percibidas polo noso concelleiro, Gaspar Somoza, pola súa asistencia ás distintas sesións plenarias e ás correspondentes comisións informativas previas ás mesmas.

Aproveitamos para volver denunciar que nos parece un gasto excesivo cargado á cidadanía que cada comisión informativa previa aos plenos (e que normalmente teñen unha duración máxima de dez ou quince minutos) se remunere coa mesma cantidade cós plenos. Reiteramos a proposta que fixemos desde a nosa chegada á Corporación Municipal: se cada pleno pode estar precedido de catro comisións informativas, non ten sentido que cada unha delas lles custe ás cidadás e aos cidadáns de Vilagarcía de Arousa máis ca unha cuarta parte do que lles custa un pleno.

NÓMINA OUTUBRO 2015

Nómina Gaspar Somoza outubro 2015

A cantidade de 770 € á que se fai referencia no apartado de retencións refírese ao cobro por transferencia realizado por decreto da Alcaldía correspondente aos cobros por asistencia a plenos e comisións dos meses de xuño, xullo e agosto. Os documentos que acreditan tal cobro son:

Retribucións xuño 2015

Retribucións xullo 2015

Retribucións agosto 2015

NÓMINA NOVEMBRO 2015

Nómina Gaspar Somoza novembro 2015

NÓMINA DECEMBRO 2015

Nómina Gaspar Somoza decembro 2015

NÓMINA XANEIRO 2016

Nómina Gaspar Somoza xaneiro 2016

NÓMINA FEBREIRO 2016

Nómina Gaspar Somoza febreiro 2016

NÓMINA MARZO 2016

Nómina Gaspar Somoza marzo 2016

NÓMINA ABRIL 2016

Nómina Gaspar Somoza abril 2016

NÓMINA MAIO 2016

Nómina Gaspar Somoza maio 2016

     En total, o noso concelleiro percibiu neste primeiro ano de exercicio a cantidade bruta de 3.630 €.

     Pola súa parte, Somos Maioría percibiu durante todo este exercicio unhas cantidades mensuais en concepto de achegas para gastos do Grupo Municipal.

     Igualmente, criticamos que estas cantidades son excesivas, pois no despacho que ten o noso grupo na Casa do Concello temos un teléfono e un ordenador con internet, polo que os gastos propios do grupo son mínimos.

    Cómpre destacar ademais que as achegas ao noso grupo ascenden a 600 euros mensuais porque os grupos municipais teñen asignada una cantidade fixa de 300 euros, aos que se suman outros 300 por cada concelleira ou concelleiro que teñan na Corporación Municipal. Así as cousas, é fácil calcular que os demais grupos municipais da corporación aínda lle supoñen á cidadanía un gasto moito máis elevado.

    Agora mesmo o saldo na nosa conta é de 5.400 €, dos cales aínda non se investiu ningunha cantidade.

25 novembro 2015 1200 euros

25 novembro 2015 600 euros

30 decembro 2015 600 euros

4 febreiro 2016 600 euros

29 febreiro 2016 600 euros

1 abril 2016 600 euros

21 abril 2016 600 euros

30 maio 2016 600 euros

    Por último, tal e como nos comprometemos no noso Código Ético, desde o primeiro momento rexeitamos os privilexios dos que gozan as concelleiras e concelleiros desta Corporación. Non admitimos nin unha soa invitación a ningún acto con reserva de entradas por parte do Concello. En moitos festivais, obras de teatro, concertos, etc. que organiza ou nos que colabora o Concello de Vilagarcía resérvanse entradas para os membros da Corporación e rexeitáronse todas e cada unha delas. Non entendemos que as concelleiras e os concelleiros deban gozar dese tipo de privilexios e naqueles casos nos que o noso concelleiro acudiu a algún deses actos fíxoo sempre a título particular e pagando a súa entrada.

Por último, cómpre destacar tamén que se agradeceron, como non podía ser doutro xeito, as invitacións das distintas asociacións veciñais e culturais a calquera acto de índole relixiosa, se ben se rexeitaron en base ao cumprimento do noso ideario político. Naqueles casos nos que o convite transmitido polo Departamento de Protocolo do Concello incluíu un contacto da asociación que organizaba, comunicouse persoalmente por parte do noso concelleiro o rexeitamento á súa participación nese tipo de actos.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *